Никога не се страхувайте да задавате въпроси!

Хванал Дракон в гората вълка, казва му:
– Виж, пиши: “Вълк, сив, една бройка.” Днес идваш при мен на обяд, ще те изям. Разбра ли?

– Разбрах.
– Имаш въпроси?
– Не

Вълкът стана тъжен.

Отива Дракон през гората. Хвана Лисица.

– Виж, Червена, заисвам : “Лисица , червена, с опашка, една бройка.” Днес идваш при мен на вечеря, ще те изям. Разбра ли?

– Разбрах
– Имаш въпроси?
– Не!

Излезе Лисица , тъжна.
А Драконът продължава да.

Хванал заек, и му казва:

– Виж, пиша: “Заек, сив, дълги уши, една бройка .” Утре ще дойдеш при мен на закуска, ще те изям. Разбра ли?

– Разбрах
– Имаш ли въпроси?

– Имам.
– Попитай!

– А може ли да не идвам ?
– Може! Задрасквам !

Морал: не се страхувайте да задавате въпроси!