Как да станеш добър баща на децата си

Децата винаги вземат пример от възрастните, повтарят действията им. Дори несъзнателно копират родителите или хората, които са важни за тях. Гледайки възрастните, децата формират собствено поведение.

Следователно всеки родител носи голяма отговорност за отглеждането на дете. В първите години от живота на детето, майката е малко по-близо до него, отколкото бащата, връзката й с него е по-силна. Но бащата също е важен, неговото присъствие, комуникацията му с бебето оказва огромно влияние върху неговото развитие. Та какви са задълженията на бащата?

Бащинско възпитание

 БАЩИНСКИЯТ МОДЕЛ НА ВЪЗПИТАНИЕ 

1. Първото задължение на бащата към децата е да обича майка им

Да обича майка им означава да създаде семейство, същността, в която децата ще растат. Силен съюз, който за децата ще бъде защита. И също така да показва как да се отнасяме към жените.

2. Да участва във възпитанието

Трябва да прекарва повече време с детето си, отколкото 5 минути на ден. Проучванията показват, че има пряка връзка между отсъствието на баща и лошото представяне на детето, ниския коефициент на интелигентност, агресията и склонността към престъпление.

Бащата трябва да присъства в живота на детето, т.е. да общува с него. Не е необходимо да са на една и съща територия. А именно, да говори с него периодично, за да установи човешки контакт.

3. Да бъде пример 

Ако не искаш децата ти да пушат, трябва да се отървеш от лошите навици. Ако искаш да възпиташ в тях любов към родителите, трябва да се погрижиш за собствените си родители. Бащата е пример за честност, почтеност и добра воля. Именно под влиянието на бащата съвестта се развива.

4. Бащата е надеждност 

Бащата пази, защитава цялото семейство. Бащата се грижи и тогава, когато установява определени правила, времеви и пространствени ограничения, понякога забранявайки нещо.

5. Да вдъхновява и окуражава

“Каквото и да се случи, аз съм винаги с теб!” – това е идеалният израз, който един баща може да каже, защото разбира, че детето е слабо. “Ще успееш!” или „Ти можеш“ – друга израз, който ще научи детето да бъде самостоятелно, въпреки наличието на подкрепа.

6. Да научи децата как да решават проблемите си

В нашето общество е прието, че мъжът решава проблемите. Той е независим, силен, умен. Но мъжът трябва да научи и децата си как да решават проблемите си, без значение какъв пол са те. Това означава, че е отговорен за техните действия.

7. Да прощава на децата

Сърцето на мама е меко, то винаги прощава, прошката му е най-топла. Но бащинската прошка е не по-малко важна. Това означава приемане и одобрение, без което е невъзможно да се чувстваш като пълноправен човек.

Отглеждането на дете от баща започва с установяване на тактилен контакт. Бащата трябва да държи детето на ръце, да го люлее в ранна детска възраст на първия етап на запознаването с детето. Следва етап на играта, след това на разговори, на общуване. И в крайна сметка – да даде пример и да създаде рамка за поведение.