Как да се научим на изкуството да владеем мълчанието

Мнозина смятат еврейския народ за един от най-мъдрите, защото знанията им идват от самия Бог. Освен това е казано толкова много за мъдростта на „децата на Мойсей“, че човек не може да се съмнява в проницателността и остроумието на най-видните представители на еврейския народ.

И тъй като запознаването с друга култура помага само да опознаем нашата собствена, днес искаме да се запознаем по-близо с изказванията на еврейските мъдреци. Освен това разговорът ще бъде за изкуството на мълчанието. Тези най-умни хора възвеличиха мълчанието, считайки го за свойство на мъдрия и образования човек.

Дълго мълчание

1. Изкуството на човека в този свят е да се научи да мълчи.

2. Дори след като прекарах целия си живот сред мъдреците, не намерих нищо, което да е по-добро от мълчанието.

3. И глупакът, ако замълчи, изглежда мъдър.

4. Говорейки, оставям думите да владеят над мен. Но когато мълча, започвам да управлявам думите – мога да се изкажа или да се въздържа.

5. Не отговаряй на глупостите на глупака.

6. Дори на мъдреците се полага мълчание. А на глупаците – още повече.

7. Умният не започва да разсъждава с тези, които са по-умни от него, не бърза да спори, не бърза да нахлуе в речта на събеседника… Но глупакът прави точно обратното.

8. Мълчанието съответства на мъдростта, но мълчанието не е мъдрост.

9. По-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво.

10. Бог е създал човека с две уши и една уста, за да слуша повече и да говори по-малко.

Тези изказвания на еврейските мъдреци ни карат да мислим и преосмисляме отношението си към това, което казваме. Наистина е по-добре да мълчим, отколкото да говорим глупости. И в някои моменти мълчанието на човек може да говори по-красноречиво от най-сложните думи.

Със сигурност всеки познава такъв събеседник, на когото само да му се даде воля и той ще ви разкаже всички новини: от собственото си ежедневие до обсъждането на далечните роднини на омразната съседка. Ясно е, че се опитваме да отбягваме такъв човек, говори се лошо за него, едва ли е уважаван.

Но макар да знаем израза „мълчанието е злато“ още от детството, това не означава, че определено трябва да мълчим и да станем мълчаливи хора. В крайна сметка мълчаливите и говорещите са двете крайности.

Изкуството на мълчанието не трябва да пречи на изграждането на отношения, а трябва да помогне. Способността навреме да замълчиш и изслушаш човека ще ни помогне да почувстваме по-добре събеседника, ще ни позволи да се настроим на същата емоционална вълна, за да установим доверчиви отношения. И в този случай веднага ще ни стане ясно какво да кажем и защо е по-добре да замълчим.