Един адекватен баща с едно изречение сложи на място цялата групичка вредни майки

Тази история се случи в обикновена школа, в клас, в който се събраха ученици от богати и не много заможни семейства.

Конфликтът заради училищните бюра се превърна в урок за хора, които се смятат за по-добри от другите.

Веднъж на една родителска среща група инициативни майки предложиха да се закупят нови бюра. Няколко семейства веднага отказаха, защото старите бюра бяха в добро състояние и освен това никой не разполагаше с допълнителни пари за това. При гласуване седем семейства се оказаха в малцинство, които просто нямат средства за нови мебели.

Но група богати родители застанаха на свое решение. Тогава един от бащите предложил да дадат малко повече пари, така че всички децата да седят на еднакви училищни бюра, защото за много родители това не беше проблем. Но същите тези майки, които направиха това предложение, отказаха и казаха, че ако някой няма пари, то децата им ще седят на старите бюра. Мъж, който предложи да не разделя класа на богати и бедни, само сви рамене и не спори.

В рамките на няколко дни бяха доставени нови, красиви училищни бюра в класната стая и само за онези деца, чиито родителите дадоха парите. А осем ученици от семейства с по-малки възможности трябваше да останат да седят на старите училищни бюра. Освен това старите бюра бяха преместени в един ъгъл и се оформи гето от „бедни“ ученици.

О, как майките се гордеят с факта, че децата им седят на най-добрите места и не им пукаше за чувствата на други децата, които заради тях сидят в ъгъла на класа. Всичко това напомня за сюжета от шоу “Наша Раша”, където показаха платена и безплатна медицина. Но кой знаеше, че подобен абсурд може да се случи в живота. Радостта на богатите обаче не продължи дълго.

Още на следващия ден в класа бяха донесени само осем нови бюра, много по-добри от „избраните“.

Плюс детски столове. Примерно такива:

Оказва се, че мъжът, който се застъпи за деца от „бедни“ семейства, е успешен бизнесмен. Той просто не показваше че е богат и има добри възможности. Адекватният баща решава да даде жизнен урок на тези, които се смятат за по-добри, само защото доходите им са по-големи от другите.

Колко се ядосваха тези майки, които преди няколко дни не искаха да чуят за равенството в класната стая. Обаче сега те заявиха, че това е обида за техните скъпи деца и чиста дискриминация. А баща, който е направил всичко това, нарекъл своя акт социален експеримент. ” Вие сами сте искали една част от децата да имат по-добри бюра от другите, така че вие направихте това което искахте!”