Чистачката намери пакет с пари в сейфа.

Веднъж при мен дойде млада узбекска жена. Тя изглеждаше не повече от 25 години, но, както се оказа, вече има три деца.

Написах списък с 40 неща , които трябва да направя. И на двама ни е по-лесно За нея е по-лесно да знае какво се изисква от нея, и за мен е по-лесно да напиша списък, отколкото да стоя „над душата“ и да соча с пръст.

И така, тогава се съгласихме за всичко и аз си тръгнах. Аз затворих апартамента и оставих ключа на пазача за спешна ситуация.

Следователно, когато вече бях в офиса, си спомних, че съм забравил да затворя сейфа и там имаше куп работни парии , ако те изчезнат, направо не знам какво ще бъди.
Изпаднах в паника. Вратата е затворена и по някаква причина не се страхувам да бъда ограбен от уплашен човек. Струва ми се, че това няма да се случи.

Вратата се отвори и тя беше на прага. Затаена без дъх, с разрошена коса и моп в ръце. Момичето се уплашило, че времето вече е свършило и не е чистила напълно.
Стоя, така че не разбирам … защо вратата е отворена, защо не е избягала с парите, защо не е чистила напълно.

Оказа се, че тя отвори вратата отвътре, за да изхвърли торби с боклук и дори не беше наясно, че е специално затворена.

И най-странното в тази история е, че тя видя парите, дори ги докосна, НО тя не взе нито една стотинка …