„Ако искаш да попаднеш в рая, не изоставяй приятелите си!“ Мъдра „инструкция“ за това, как да попаднеш в рая

Разхождал се един старец с кучето си в безлюдния светъл град. Пред него се отворила една порта, зад която животът бил в разгара си: песни, танци, цветя, потоци, славеи пеели…

– Какво е това? – попитал старецът.

– Добре дошъл в рая. Вече не си жив, сега можеш да си починеш тук.

– А вода има ли тук?

– Колкото искаш. Тук са най-чистите фонтани и студени кладенци!

– А храна?

– Всичко има тук, само да поискаш.

– Нали нямате нищо против, че моето малко кученце е с мен?

– Сър, кучетата не са позволени. То не може да влезе вътре.

Пътникът погледнал кучето. Помислил си и си тръгнал обратно с него. След час стигнали друга порта. Старецът казал на пазача:

– Много съм жаден!

– Разбира се, влез, виждаш ли онзи кладенец там?

– Може ли да вляза с кучето?

– До кладенеца има поилка за кучета.

– Мога ли да се нахраня тук?

– Ще те почерпя с нещо!

– А кучето може ли и то да хапне нещо?

– Ще намерим кокалче и за него.

– А това място…къде съм?

– Ти си в рая.

– Не може да бъде, на предишната порта ми казаха, че съм в рая.

– Това е лъжа. Там е адът.

– Защо търпите всичко това?

– Всичко това е в наша полза. До нас стигат само онези, които не оставят приятелите си…