20 фрази, които ще накарат детето ви да ви слуша!

Създаваме доверителните и уважителните отношения!

Вашето дете е вашето най-добро огледало. И когато той не слуша, помислете какво
правите неправилно. Преди всичко – дали говорите правилно с него. Необходимо е да
общувате с детето, както бихте искали да говорят с вас.

”Заменете осъждащия, отрицателния, заплашителния тон с неутрален,
уважителен, съпричастен, окуражаващ (това може да отнеме много време) и
поведението на детето ви може да се подобри значително.

Тези 20 положителни фрази са чудесно начало, ако искате да промените начинa на
вашето общуване с детето”:

1. ”Какво трябва да помниш?”

Не казвайте: “Внимавай”

Пример: “Какво трябва да запомниш, когато играеш в парка?” Или “Моля, когато
вървиш по тази алея, върви бавно, като внимателна костенурка”.

Обяснение: Децата често пренебрегват фрази, които повтаряме отново и отново.
Фразата “бъди внимателен” не носи правилното послание, така че трябва да я
произнесете с по-точно. Озвучете предпазните мерки или предайте точната
информацията, която искате.

2. “Моля, говори спокойно”.

Не казвайте: “Спри да крещиш!” Или “Бъди спокоен!”

Пример: “Моля, говорете тихо или шепнешком”(кажете със шепот) или: “Обичам
вашето пеене, но трябва да излезете навън или в игралната зала, за да пеете на глас”.

Обяснение: Някои деца естествено викат по-силно от другите. Покажете им къде точно могат да го направят, за да не пречат на другите. Съчетанието със зрителен контакт и шепот е невероятно ефективен начин да накарате децата ви да слушат.

3.”Искаш ли да го направиш сам или да ти помогна?”

Не казвайте: “Повторявам за трети път, облeчи се!”

Пример: “Ние тръгваме. Ще обуеш обувките сам или да ти помогна? “Или” Ще седнеш
в колата сам или да ти помогна? ”

Обяснение: Повечето деца искат да бъдат самостоятелни. Дайте им възможност да
избират сами според техните уменията им и тогава те ще ви слушат.

4. ”Какво те научи тази грешка?”

Не казвайте: “Срамота!” Или “Можеше да направиш и по-добре”.

Пример: “Какво разбра, когато направи грешка?” Или “Как да го направиш по различен начин следващия път, за да не сгрешиш?”

Обяснение: Фокусирането върху мотивацията за промяна на поведението в бъдеще ще ви донесе много по-добри резултати, отколкото да упреквате миналото.

5. “Моля …”

Не казвайте: “Не трябва!” Или “Спри!”.

Пример: “Моля, погалете внимателно кучето”; или ‘Моля, поставете обувките си в
шкафа”.

Обяснение: Някой от нас казва на сервитьорката, приятелите и семейството си какво
не иска? По-лесно и по-бързо е да казвате какво искате.

6. “Днес трябва да вървим бързо!”

Не казвайте: “Побързай!” Или “Закъсняхме!”

Пример: “Днес ние сме състезателни автомобили на състезателно трасе! Нека да
видим колко бързо можем да се движим! ”

Обяснение: Позволете на децата да бъдат бавни! Но ако бързате, направете така, че да побързат с вас и това да им стане интересно.

7. “Искате ли да излезете сега или след десет минути?”

Не казвайте: “Сега е време да отидем … вече!”

Пример: “Момчета, искате ли да излезете сега или да играете още десет минути и
после да си тръгваме?

Обяснение: Самите деца обичат да бъдат отговорни за избора си! Това изисква малко
внимание, но работи! Дайте им избор и те ще се държат по-добре, отколкото ако се
опитате да ги принудите.

8. “Да добавим тази играчка към списъка с подаръци на рождения ден!”

Не казвайте:”Не можем да си го позволим” или “Не, казах – НИКАКВИ ИГРАЧКИ!”

Пример: “Давай да купим тази играчка на твоя рожден ден?”

Обяснение: Честно казано, можем да позволим да купим това малко Лего, но просто
не искаме да го купуваме. Вместо да говорим за липсата на пари и да създаваме
чувство за недостиг, по-добре е да ги научим да чакат за играчката или да изкарат сами пари за нея.

9. “Спри, издишай, и сега искай ”.

Не казвайте: “Спри да мрънкаш!”

Пример: “Нека да спрем, да подишаме заедно, и сега отново кажи какво искаш.”

Обяснение: Продължете да го повтаряте спокойно, докато детето се успокои и
промени тона си.

10. “Уважавайте себе си и другите”.

Не казвайте: ‘Бъди добър.”

Пример: “Не забравяй, че трябва да уважаваш себе си и другите, дори и да си нервен.”

Обяснение: Бъдете конкретни, защото децата често не приемат общи изявления.
Кажете какво точно искате, и поискайте от тях да повторят това, което е важно да
запомнят.

11. “Работа в екип”.

Не казвайте: “Не командвай!” и “Никой няма да иска да играе с теб, ако го правиш.”

Пример: “Ти си велик лидер. Не забравяй да използваш уменията си за съвместна
работа днес. Задайте на вашите приятели въпроси, а не да им казвайте какво да правят.”

Обяснение: Много деца, които искат да доминират (или да се чувстват силни) често
казват, че са силни или че никой не иска да ги слуша. Станете треньор на детето си и го научете да играе справедливо. Да пита, вместо да командва, да показва вместо да разказва.

12. “Имам нужда от теб …”.

Не казвайте: “Спри да се правш ___” и “Това не е нормално за ___.”

Пример: “Имам нужда ти да галиш леко кучето.” – Трябва да се забавиш и да се
движиш като костенурка, тъй като сме в опасен паркинг.

Обяснение: Заповедите често нямат ефект и децата реагират по-добре, когато
комуникираме с тях по нормален начин.

13. “Пореви, съчувствам ти.”

Не казвайте: “Не бъди дете” или “Не плачи”.

Пример: “Нормално е, че си тъжен, ще бъда тук, ако имаш нужда от мен. Знам, че ти
ще намериш начин да се погрижиш за себе си”.

Обяснение: децата реагират много положително, когато не ги спираме да плачат.
Научете ги, че са в състояние да се справят със себе си сами и да изградят своето
самоуважение.

14. “Как ще се погрижиш за себе си?”

Не казвайте: “Направи го и всичко ще бъде наред”, “Няма значение”или “Защо винаги се разстройваш? Вземи бисквитка.

Пример: “Нормално е, че си …… Какво можеш да направиш, за да се чувстваш по-
добре?

Обяснение: Способността на децата да се грижат за себе си е невероятен подарък!
Децата, които преживяват честно емоциите си, по-малко правят необмислени
действия, по-малко имат проблеми и имат по-високо самочувствие.

15. “Ще почакам, докато приключиш”.

Не казвайте: “Нека аз да го направя.”

Пример: “Изглежда, че имаш нужда от време, ще седна и ще почакам.”

Обяснение: Родителите трябва по-малко да бързат. Нека детето сам да завърже
обувката си или да прочете надписа. Целта е да се позволи на децата, да опитат сами,
да се провалят, да опитат отново и да засилят чувството за способност, така че те не
винаги да зависят от нас!

16. “Просто те обичам.”

Не казвайте: “Никой не те обича, когато не слушаш” или “Не ме целувай, след като не слушаш”.

Пример: “Обичам те, без значение как се държиш. Следващия път поискай играчка,
вместо да я грабнеш.

Обяснение: Безусловната любов е в основата на позитивното възпитание. Това
означава, че нашата любов към нашите деца не трябва да зависи от тяхното добро
поведение. Ние ги обичаме с цялото си сърце, без значение какви са.

17. “Тревожа се, защото …”.

Не казвайте: “Не си достатъчно голям” или “Ти си твърде малък, за да направиш това”.

Пример: “Тревожа се, че ходиш по този път, защото се страхувам, че ще паднеш и ще
си навредиш.”

Обяснение: когато имаме страхове и притеснения, нашите деца реагират по-добре и
спазват нашите молби. Децата често мислят, че са достатъчно големи, достатъчно
силни и достатъчно способни. Поради това те бързо се возят на колело или се изкачват на висока ограда. Напомнете на децата си за риска, като използвате израза “Аз съм притеснена …”.

18. “Направи това сам”.

Не казвайте: “Не ме интересува.”

Пример: “Наистина бих искала да ми помогнеш.”

Обяснение: Когато наистина не ни пука, това е чудесна възможност да позволим на
нашите деца да направят нещо за себе си!  Добрите лидери също са и добри последователи, така че понякога децата трябва да имат право да вземат свои собствени решения.

19. “Вярвам в теб и те подкрепям”.

Не казвайте: “Аз сама ще се погрижа за това” или “Защо аз трябва да направя това
вместо теб?”

Пример: “Виждам колко е трудно това за теб, но вярвам, че ще се справиш сам с това.
Аз съм тук, за да те подкрепям, ако имаш нужда от идеи как правилно да се справяш с
дадената ситуация. ”

Обяснение: Важно е да настроиш децата си на успех. Те трябва да могат да се грижат за себе си, да решават проблемите си и да бъдат уверени в това, че са способни. Подкрепата вместо спасението често изисква повече търпение, но създава
самочувствие и вътрешна мотивация в децата!

20.”Как се чувстваш?”

Не казвайте:”Успокой се! Не трябва толкова да се разстройваш!

Пример: “Виждам, че си разстроен, какво чувстваш?”

Обяснение: Да помогнем на децата да идентифицират емоциите си, е важен елемент
от позитивното им възпитание.

Когато децата се чувстват комфортно, чувстват емоции и ги предават на другите
(вместо да ги отричат и да се опитват да се скрият), поведението се променя и става по- отворено и уважаващо.

Използвайте тези фрази, за да установите диалог с децата си!