19 снимки какво означава провал в борбата за подобрение

Какви полети до Марс? Какви основни изследвания? Плитко не могат да поставят плочки точно. Е, не са същите хора, които правят това. Но възмущението продължава да расте, гледайки го.

Оказа се увлекателно търсене

Може би има вулкан?

Важно е достъпът до люковете

Добре

Но няма да вървиш по права линия

Асфалтови системи

 

Опитайте се да не си счупите краката

Нямаше балкон, но сега има; имаше тротоар и сега не

Човек трябва винаги да е нащрек

Ремонт на тротоарни плочи

За да не паркирам

Пъзел

Клонка трябва да сигнализира за дупка

Така пешеходците не се отпуска

Типичен работен подход

 

Има проход, макар и малък

Снимка от САЩ.